หน้าแรก


นายโอฬาร  พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เปิดหลักสูตร e-Learning ปี 2558
New1

ด่วน… ผู้ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รุ่นที่ 2/2557 หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร
สามารถพิมพ์ใบประกาศนีบัตรและใบวุฒิบัตร ได้แล้ว ที่เมนู พิมพ์ใบประกาศ/วุฒิบัตร หรือ คลิกที่นี่

newsnews


แสดงทั้งหมด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension 2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
ict30@doae.go.th โทรศัพท์. 02-940-6028